Thưởng Tết: Thưởng tiền hay thưởng hiện vật thì đúng luật?

Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhiều người lao động lo rằng chủ sử dụng lao động không chi trả thưởng bằng tiền mặt mà có thể trả bằng hiện vật và các tài sản khác.

Anh Nguyễn Văn Hoài, làm việc tại một xưởng sản xuất chuyên làm quạt công nghiệp hiểu rõ dịch Covid-19 xảy ra đã gây khó khăn như thế nào đối với sản xuất của công ty. Tuy nhiên, nếu công ty thưởng bằng quạt công nghiệp. Chắc chắn nhiều người sẽ tâm tư.

Điều 104 Bộ luật lao động 2019 quy định về "Thưởng" thay vì "Tiền thưởng" như Bộ luật cũ. Theo đó, thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Do đó, để đảm bảo chế độ thưởng tết cho người lao động, quy chế thưởng phải được người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động.

Nếu giá trị hiện vật được thưởng có giá trị cao, đấy là điều không cần bàn tới. Nhưng nếu những hiện vật người lao động được nhận không tương xứng với công sức lao động cả năm thì niềm vui của họ chắc chắn sẽ không được tròn đầy.

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đang cần giữ chân người lao động, chế độ đãi ngộ tốt chắc chắn sẽ là động lực để người lao động làm việc. Do đó, việc xây dựng kế hoạch trả lương, thưởng, các khoản phúc lợi khác trong dịp Tết, đảm bảo chế độ thưởng tết cho người lao động sẽ giúp người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và tạo ra động lực phát triển cho nền kinh tế của đất nước.

quảng cáo