Đảm bảo công tác chuẩn bị Hội nghị AIPA Caucus 14

Sáng 6/7, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp rà soát công tác tổ chức, chuẩn bị Hội nghị Nhóm tư vấn AIPA lần thứ 14 (AIPA Caucus 14) dự kiến được tổ chức từ ngày 09-12/7/2023.

Theo cơ chế luân phiên, Quốc hội Việt Nam chủ trì đăng cai tổ chức Hội nghị AIPA Caucus 14 từ ngày 09 đến 12/7 tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang với chủ đề chung "Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển khoa học, công nghệ phục vụ tăng trưởng, phát triển bền vững". Đến nay, công tác chuẩn bị nội dung Hội nghị đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo tiến độ đề ra theo Đề án tổ chức hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao Ủy ban Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chuẩn bị từ sớm, từ xa nhằm tổ chức Hội nghị AIPA Caucus 14. Về các chủ đề, nội dung Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Ủy ban Đối ngoại tiếp tục phối hợp với Ban Thư ký AIPA và các đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện các nội dung, nhất là xây dựng báo cáo kết quả Hội nghị vừa bảo đảm tính toàn diện, vừa rõ các điểm nhấn để trình Đại hội đồng AIPA 44, phù hợp với đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Nhấn mạnh công tác thông tin tuyên truyền là hết sức quan trọng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội yêu cầu bảo đảm tuyên truyền kịp thời, chính xác, đầy đủ, toàn diện về  Hội nghị; nêu bật nội dung, ý nghĩa, mục đích của việc Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức; chủ đề, nội dung và kết quả Hội nghị.

Hoàng Hương -

Anh Đức