Đảm bảo công tác chuẩn bị phiên chất vấn tại Phiên họp thứ 25 của UBTVQH

Cuối giờ chiều nay (11/8), tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp, cho ý kiến về công tác chuẩn bị phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến khai mạc vào tuần tới.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội chất vấn 2 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực trách nhiệm của Bộ Tư pháp và nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Các ý kiến cho rằng, cho dù chất vấn tại phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhưng “sức nóng” của các nhóm vấn đề được lựa chọn chất vấn là rất lớn. Do đó, cần chuẩn bị kĩ lưỡng các nội dung, bám sát diễn biến phiên chất vấn để xây dựng dự thảo Nghị quyết Chất vấn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, chất vấn không phải là sát hạch bộ trưởng mà là cùng nhau làm rõ, thông suốt về nhận thức, cộng đồng trách nhiệm giải trình trước nhân dân và cử tri. Với tinh thần đó, các phiên chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến nay đều đạt chất lượng tốt, hiệu quả thiết thực, có tinh thần xây dựng cao. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng phiên chất vấn lần này sẽ tiếp tục kế thừa tinh thần đó, duy trì và phát huy kết quả đã đạt được.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý một số vấn đề về nguyên tắc, nội quy phiên chất vấn để bảo đảm điều hành đúng trọng tâm, trọng điểm, thời gian, đồng thời đề nghị các cơ quan của Quốc hội theo phạm vi lĩnh vực phụ trách chủ trì và phối hợp trong việc xây dựng dự thảo Nghị quyết Chất vấn và các tài liệu liên quan.

Hoàng Hương -

Cao Hoàng