Chính phủ giải trình về Dự án cao tốc Bắc - Nam

Giải trình của các thành viên Chính phủ về gói phát triển hạ tầng trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có dự án Cao tốc Bắc Nam, giai đoạn 2, tập trung vào trách nhiệm tổ chức triển khai và sẽ huy động sự vào cuộc, tham gia giám sát từ đầu của Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan chức năng, để bảo đảm công khai, minh bạch, chống tiêu cực, tham nhũng và lợi ích nhóm.

Tại phiên họp tổ, Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ tiếp tục rà soát phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát cùng với bố trí nguồn lực, đào tạo nhân lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ cao tốc Bắc-Nam phía Đông.

Giải trình nội dung này, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng: Để bảo đảm thực hiện hiệu quả, thành công các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong Chương trình, nhất là trong bối cảnh yêu cầu cấp thiết, phạm vi cần tác động ngay, thời gian thực hiện ngắn, căn cứ tình hình thực tiễn, Chính phủ đã trình Quốc hội cho phép thí điểm 3 chính sách đặc thù đối với việc triển khai gói hạ tầng nói chung cũng như cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 nói riêng.

Ông Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Cho phép thí điểm 3 đấu giá khai thác …huy động được sự tham gia của các địa phương, kiểm soát giá, đây là các chính sách đặc thù có ý nghĩa giúp phần đẩy nhanh tiến độ, đưa mục tiêu chiến lược, chính phủ sẽ chịu trách nhiệm và có sự tham gia ngay từ đầu của kiểm toán nhà nước.

Còn theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, để đầu tư sớm được thu hồi vốn, Chính phủ lên phương án nhượng quyền thu phí để thu hồi vốn sau khi dự án hoàn thành.

Ông Hồ Đức Phớc - Bộ trưởng Bộ Tài chính: Đặt 4 trạm trên toàn tuyến dài 729 km, tức là mỗi trạm cách nhau 243 km rồi tổ chức đấu thầu, giao tư nhân quản lý, sẽ hiệu quả hơn nhiều. Sau khi có đường rồi, có quy hoạch rồi sẽ đặt vị trí 4 đặt trạm để tính toán xem mỗi ngày có bao nhiêu lượng xe đi qua và thu được bao nhiêu tiền. Từ đó xây dựng phương án đấu thầu. Đơn vị nào có phương án hiệu quả nhất, thu phí trong thời gian ngắn nhất sẽ được lựa chọn.

3 chính sách đặc thù đối với các dự án đầu tư công trong phạm vi Chương trình, trong đó có Cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2, được Chính phủ trình Quốc hội, đó là: Thí điểm áp dụng hình thức chỉ định thầu; Cho phép chủ đầu tư được khai thác các mỏ khoáng sản;  Phân cấp, phân quyền, bố trí nguồn vốn cho UBND cấp tỉnh…. Điều này sẽ góp phần huy động sự tham gia của các địa phương, kiểm soát giá, đẩy nhanh tiến độ công trình./.