Đảm bảo quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng

Một trong những nội dung được quan tâm trong Phiên họp chuyên đề pháp luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 1/4 cho ý kiến về dự án Luật Công chứng (sửa đổi) là việc nghiên cứu và đưa vào dự thảo luật các quy định để bảo đảm được các mục tiêu quản lý nhà nước về công chứng.

Công chứng được xác định là dịch vụ công, với nhiệm vụ quan trọng là phải bảo đảm khả năng tiếp cận dịch vụ của mọi tầng lớp xã hội, ở mọi địa bàn. Khi quy hoạch về công chứng được bãi bỏ từ ngày 01/01/2019, theo các đại biểu, việc nghiên cứu và đưa vào dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi) các quy định để bảo đảm được các mục tiêu quản lý nhà nước về công chứng trong điều kiện không còn quy hoạch là nhiệm vụ rất quan trọng. Tuy nhiên, cần rà soát kỹ lưỡng để đảm bảo phù hợp.

Thực tiễn thời gian qua có hiện tượng các tổ chức hành nghề công chứng tập trung và di chuyển vào khu vực thành thị. Ngược lại, ở một số địa bàn dân cư tuyến huyện lại bị trống, không có tổ chức hành nghề công chứng. Vì lý do đó, để thực hiện được chức năng xã hội của công chứng là một dịch vụ công theo đúng nghĩa, bảo đảm người dân ở mọi vùng miền, mọi tầng lớp đều có thể tiếp cận và sử dụng một cách thuận tiện, Nhà nước cần có công cụ và cơ sở pháp lý để điều tiết. 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam