Đảm bảo quy hoạch vùng thủ đô không gây vướng cho các tỉnh lân cận

Chiều 11/6, Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội là quy hoạch cấp dưới nhằm triển khai thực hiện Quy hoạch Thủ đô. Dẫn chứng đợt mưa to mấy ngày vừa qua khiến Thủ đô xuất hiện rất nhiều điểm ngập úng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội đề nghị Quy hoạch Thủ đô Hà Nội và đặc biệt là Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô cần có giải pháp mang tính lâu dài

Cho ý kiến vào 2 quy hoạch, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ các quy hoạch phải có tầm nhìn xa có tính động và mở, không nên quá đi vào chi tiết.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải yêu cầu Chính phủ rà soát 2 quy hoạch để đảm bảo tính thống nhất với nhau và với các quy hoạch khác. Đảm bảo khi 2 quy hoạch được ban hành, quy hoạch chung vùng thủ đô không gây vướng cho các tỉnh xung quanh Hà Nội.

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, đặt mục tiêu, Hà Nội là thành phố “Văn hiến, Văn minh, Hiện đại”, xanh, thông minh, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa của cả nước và thế giới... 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Xuân Tiến -

Quang Sỹ -

Anh Đức