Đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội

Ngày 01/11, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ tám của Kỳ họp thứ 6. Quốc hội dành cả ngày làm việc tại hội trường dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, tiếp tục thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Quan tâm đến vấn đề bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội tại phiên Thảo luận về tình hình phát triển Kinh tế xã hội, ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị các cơ quan cần giải quyết tình trạng nợ bảo hiểm, thậm chí cố tình trốn tránh trách nhiệm trong việc trích đóng bảo hiểm xã hội.

Nhấn mạnh chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp nhằm hướng đến mục tiêu là chăm lo cho con người, vì sự phát triển của con người. Đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt cho rằng hiện nay quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động đã được pháp luật quy định rõ ràng. Tuy nhiên, đại biểu cũng chỉ ra thực tế còn tình trạng người sử dụng lao động nợ bảo hiểm xã hội, thậm chí cố tình trốn tránh trách nhiệm trong việc trích đóng bảo hiểm xã hội điều này đã gây ảnh hưởng đến quyền của người lao động.

Cũng theo đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt việc đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội cũng là giải pháp để giữ chân, gắn trách nhiệm cũng như tạo niềm tin của người lao động với chính sách bảo hiểm xã hội.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam