Đảm bảo quyền trẻ dưới 18 tuổi khi đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Sáng 10/3, tại phiên họp thứ 9, cho ý kiến về dự án Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đa số ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành sự cần thiết ban hành Pháp lệnh, song còn có băn khoăn về việc đảm bảo quyền lợi hợp pháp của trẻ em như học hành, vui chơi, chăm sóc tại các cơ sở cai nghiện.

Liên quan nội dung quy định điều kiện hoãn, miễn chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; tạm đình chỉ, miễn chấp hành phần thời gian đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc còn lại còn hai quan điểm khác nhau. Đó là cần quy định trong Dự thảo Pháp lệnh và quan điểm cho rằng không cần quy định lại do đã được quy định trong Nghị định số 116 của Chính phủ. 

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội thể hiện quan điểm tán thành loại quan điểm thứ nhất, bởi vì Luật Phòng, chống ma tuý và Nghị định số 116 năm 2021 của Chính phủ chưa quy định đầy đủ, bao quát được hết các trường hợp cần thiết phải hoãn, miễn, tạm đình chỉ cho người phải chấp hành cai nghiện bắt buộc từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi. Nếu không quy định trong dự thảo Pháp lệnh thì thiếu căn cứ pháp lý để áp dụng, thi hành. 

Dự thảo Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc bao gồm 5 chương, 48 điều, được Tòa án nhân dân tối cao xây dựng trên quan điểm bảo đảm người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi được bảo vệ tốt nhất khi bị đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Đáp ứng tốt hơn yêu cầu bảo vệ, chăm sóc, giáo dục người dưới 18 tuổi bị nghiện ma túy; Áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi chủ yếu nhằm mục đích giáo dục, giúp đỡ họ phát triển lành mạnh, trở thành công dân có ích cho xã hội. 

Các ý kiến tại phiên họp được cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra tiếp thu, chỉnh lý. Dự kiến Pháp lệnh sẽ được thông qua tại Phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội này. 

Khắc Phục