Đảm bảo tiến độ và coi trọng chất lượng dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Để chuẩn bị cho công tác thẩm tra dự án Luật Đất đai (Sửa đổi) trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 4 và cho ý kiến lần hai tại kỳ họp thứ 5 tới, Chiều 9/3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc làm việc giữa Thường trực Ủy ban Kinh tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nội dung cuộc họp nhằm nghe báo cáo về tiến độ triển khai dự án Luật Đất đai (sửa đổi) cùng những vấn đề trong quá trình lấy ý kiến nhân dân.

Tại cuộc làm việc, một số ý kiến đề nghị rà soát kỹ lưỡng các luật liên quan tới Luật Đất đai để sửa đổi đảm bảo tính tương thích, đảm bảo thời gian để cơ quan thẩm tra xem xét, cho ý kiến. Bên cạnh đó, báo cáo cũng cần có thêm các phân tích, đánh giá và thể hiện rõ xu hướng của xã hội. Nếu có những vấn đề mới nảy sinh mà đúng, cân nhắc đưa vào dự thảo luật, nếu trái với Hiến pháp thì không tiếp thu.

Kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, công tác lấy ý kiến nhân dân thực hiện theo nghị quyết của Chính phủ, Quốc hội đang được hưởng ứng tích cực rộng khắp, thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành các giới. Điều này cho thấy tầm quan trọng của dự án Luật Đất đai sửa đổi chỉ sau Hiến pháp. Đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ, trực tiếp là các bộ, cơ quan chủ trì như Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Tư pháp, Ủy ban kinh tế, Mặt trận Tổ quốc các cấp các ngành.... Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, từ nay cho đến thời điểm kết thúc lấy ý kiến là 15/3 không còn nhiều, đòi hỏi các cấp các ngành phải hết sức nỗ lực và khẩn trương hơn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, quá trình lấy ý kiến phải khách quan, trung thực, vô tư trên tinh thần bám sát Nghị quyết 18 của Trung ương. Gạn đục khơi trong, không để bất cứ ý kiến nào của người dân không được tiếp thu, không được tổng hợp và giải trình. Chủ tịch Quốc hội cho biết Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ dành một ngày để tiếp tục họp và cho ý kiến về nội dung quan trọng này.

Đặng Linh