Đảm bảo vấn đề y khoa cho người chuyển giới

Vừa qua dự thảo Luật chuyển đổi giới tính đã được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử Quốc hội; để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật, chiều nay tại Hà Nội, Ban Soạn thảo Dự án Luật và Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên phối hợp tổ chức cuộc họp: Tham vấn ý kiến dự thảo luật chuyển đổi giới tính dành cho các đại diện cộng đồng người chuyển giới khu vực phía Bắc.

Hội thảo ghi nhận nhiều ý kiến của cộng đồng người chuyển giới góp ý cụ thể vào các điều khoản của dự thảo Luật. Trong đó nội dung liên quan đến vấn đề y khoa, can thiệp y tế nhận được nhiều ý kiến quan tâm.

Nhấn mạnh ý nghĩa của Luật, các ý kiến cũng chỉ ra những thách thức khi xây dựng dự thảo Luật; Đồng thời khẳng định vai trò và tầm quan trọng của cộng đồng người chuyển giới trong đồng hành cùng Ban soạn thảo.

Ghi nhận, tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, Trưởng ban soạn thảo Nguyễn Anh Trí mong muốn tiếp tục nhận được nhiều hơn các ý kiến góp ý của cộng đồng, giúp ban soạn thảo tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật đảm bảo chất lượng trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Như Thảo -

Hoàng Minh