Thủ tướng Phạm Minh Chính: VCCI cần dẫn dắt cộng đồng doanh nghiệp hội nhập kinh tế

“VCCI phải dẫn dắt doanh nghiệp hội nhập thành công, chủ động tham vấn, góp phần hoàn thiện các chính sách hội nhập của đất nước, thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.” Đây là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Đại hội đại biểu toàn quốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 với chủ đề “Doanh nghiệp vững mạnh-Quốc gia hùng cường thịnh vượng”.

Đại hội đã tổng kết công tác nhiệm kỳ VI (2015-2020), thông qua phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ VII (2021-2026); sửa đổi Điều lệ, thống nhất đổi tên thành Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (viết tắt vẫn là VCCI), bầu Ban Chấp hành với 93 ủy viên, trong đó, ông Phạm Tấn Công được bầu làm Chủ tịch. Đại hội cũng đã thảo luận, phân tích và thống nhất phương hướng hoạt động, thống nhất về tầm nhìn “Doanh nghiệp vững mạnh-Quốc gia thịnh vượng” và sứ mệnh “Liên kết, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp bền vững, văn minh, hội nhập và ngang tầm thế giới.”

Ông Phạm Tấn Công - Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam :  “Trong nhiệm kỳ mơi VCCI sẽ làm cho được, cho tốt hỗ trợ dn trướ mắt là vượt qua đc coviod 19, chung sống vứoi dịch nhưng vẫn sxkd, trên nền đó tận dụng đc các cơ hội để chúng ta có cách làm đổi mới cả về thể chế lần dn. Vcci là chất xúc tác để tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi và chớp đc các cơ hội vượt qua khó khăn này”

Đại hội đã xác định các phương hướng, mục tiêu cùng với 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và đặc biệt là 3 đột phá chiến lược của nhiệm kỳ mới gồm: Thúc đẩy xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi; Tiên phong xây dựng văn hóa kinh doanh Việt Nam, hình thành và thúc đẩy thực hiện các quy ước, chuẩn mực chung về đạo đức kinh doanh, văn hóa doanh nhân, doanh nghiệp; xây dựng, củng cố niềm tin xã hội đối với doanh nghiệp và sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và đóng góp tích cực của VCCI và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước trong suốt thời gian qua, đặc biệt là sự “ chung sức, chung lòng” trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội trong trạng thái bình thường mới, bảo vệ vững chắc, toàn vẹn lãnh thổ và hội nhập quốc tế sâu rộng. Đồng thời gợi mở một số nhiệm vụ trọng tâm, thiết thực trong giai đoạn tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính : “VCCI triển khai có hiệu quả các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp phát triển vững mạnh, có năng lực cạnh tranh quốc tế, áp dụng các tiêu chuẩn quản trị hiện đại, tích cực chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ, đổi mới chiến lược và mô hình kinh doanh, tăng năng suất lao động để nâng cao vị trí của doanh nghiệp, hàng hoá, dịch vụ Việt Nam trong chuỗi sản xuất toàn cầu, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Chủ động nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp, quan tâm hơn đến phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, thúc đẩy sự liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp, quan tâm đến doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, xây dựng và củng cố quan hệ lao động bền vững, hài hoà.

Theo đó, VCCI cần đẩy mạnh phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam với tinh thần đoàn kết, dân tộc, tự lực, tự cường, tập trung giải quyết những vấn đề quan trọng của đất nước. Xây dựng văn hoá kinh doanh phải xứng tầm phát triển của đất nước. Các Bộ ngành và địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ và hỗ trợ VCCI triển khai hiệu quả các hoạt động hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp phát triển, lớn mạnh trong thời gian tới./.