Đan Mạch giảm ngày nghỉ lễ để tăng chi tiêu quốc phòng

Quốc hội Đan Mạch vừa thông qua dự luật giảm thiểu số ngày nghỉ quốc gia để tạo điều kiện hỗ trợ tài chính cho chi tiêu quốc phòng.

Theo Reuters, Chính phủ Đan Mạch trước đó đã đệ trình nhiều cải cách sâu rộng nhằm khắc phục những thách thức đối với mô hình phúc lợi của đất nước, bên cạnh đó chính phủ cũng sẽ tăng thu thuế để phục vụ cho quốc phòng. Các liên đoàn lao động tại Đan Mạch đã bày tỏ quan điểm phản đối mạnh mẽ dự luật của Chính phủ, đồng thời yêu cầu đảm bảo số ngày nghỉ cho người lao động. Đan Mạch đã đặt mục tiêu đáp ứng mục tiêu chi tiêu quốc phòng của NATO là 2% GDP vào năm 2030, sớm hơn ba năm so với kế hoạch trước đó. 

Phòng Quốc tế