Dân văn phòng sắp không được tiếp thị, bán hàng tại nơi làm việc

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ ban hành Bộ Quy tắc Đạo đức công vụ.

Dự thảo Bộ Quy tắc Đạo đức công vụ có rất nhiều nội dung, quy định đáng chú ý mà cán bộ, công chức, viên chức cần biết để điều chỉnh hành vi. Đơn cử, chương IV của dự thảo này gồm 4 điều quy định kỷ luật, kỷ cương hành chính áp dụng với "dân văn phòng".

Tại Điều 20 quy định về "Sử dụng thời giờ làm việc", cán bộ, công chức, viên chức cần nghiêm túc tuân thủ nội quy, quy chế, quy trình làm việc của cơ quan, đơn vị; chấp hành nghiêm quy định về thời gian làm việc.

Không làm việc riêng và tham gia các hoạt động khác không liên quan đến công việc trong giờ làm việc. Không chơi các trò chơi, sử dụng các thiết bị giải trí cá nhân trong giờ làm việc; không uống rượu, bia, đồ uống có cồn trước và trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa các ngày làm việc, không tụ tập ăn, uống đông người trong giờ làm việc.

Đáng chú ý, cán bộ, công chức, viên chức không quảng cáo thương mại, bán hàng, tiếp thị tại nơi làm việc. Quy định này có thể sẽ có nhiều tác động đến một bộ phận dân văn phòng hiện nay, bởi thực tế có nhiều người đang tranh thủ kinh doanh, buôn bán tại nơi làm việc để kiếm thêm thu nhập.

Điều 22 của dự thảo Bộ Quy tắc Đạo đức công vụ cũng quy định về "Xử lý các hành vi vi phạm về đạo đức công vụ". Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm các nội dung trên, tùy theo tính chất, mức độ, cấp có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, xử lý kỷ luật và xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Thực hiện : Nguyễn Ngọc Anh