Đảng đoàn Quốc hội làm việc với Ban Cán sự đảng Chính phủ về chuyên đề giám sát quy hoạch

Chiều 21/04, tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng chủ trì cuộc họp về chuyên đề giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, đây là lần đầu tiên Đảng đoàn Quốc hội và Ban cán sự Đảng Chính phủ tổ chức làm việc về một nội dung cụ thể, qua đó thể hiện sự đổi mới, phối hợp chặt chẽ, tích cực, thực chất, hiệu quả giữa Quốc hội và Chính phủ.  

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã gửi lời cảm ơn đến Đảng đoàn Quốc hội, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Quốc hội luôn quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện cho hoạt động của Ban Cán sự đảng Chính phủ, Chính phủ trong suốt thời gian qua. Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 19/2021/QH15, thành lập Đoàn giám sát về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”. 

Theo Thủ tướng Chính phủ, việc Quốc hội quyết định giám sát về công tác quy hoạch là rất cần thiết, thiết thực góp phần thực hiện tốt Luật Quy hoạch của các cơ quan hữu quan. Đoàn giám sát của Quốc hội đã có văn bản đề nghị Chính phủ báo cáo giải trình về các nội dung lập, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, lập quy hoạch tích hợp, quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long, quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất, các quy hoạch hết hiệu lực và chính sách thay thế, kinh phí cho hoạt động lập quy hoạch và tư vấn lập quy hoạch… 

Chính phủ đã có báo cáo về các nội dung Đoàn giám sát yêu cầu, đồng thời đã tổ chức phiên họp chuyên đề về nội dung này và có kết luận, thống nhất cần báo cáo Quốc hội nhu cầu sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Luật Quy hoạch. 

Theo đó, trước mắt, kiến nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 3 theo trình tự, thủ tục rút gọn nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, xử lý ngày một số vấn đề cấp thiết trong thực thi Luật Quy hoạch như điều chỉnh tiến độ lập quy hoạch, xác định quy hoạch ưu tiên cần phải lập sớm để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước; điều chỉnh sử dụng linh hoạt vốn cho công tác lập quy hoạch; điều chỉnh quy định nội hàm của quy hoạch tổng thể quốc gia để bảo đảm tính khả thi theo hướng tập trung vào quan điểm, định hướng, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; cho phép lập đồng thời các quy hoạch và việc điều chỉnh quy hoạch; chuyển tiếp trong thực hiện các quy hoạch; cho phép lựa chọn tư vấn; ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể theo từng nội dung; giải quyết vướng mắc trong trường hợp lập đồng thời các quy hoạch; tăng cường phân cấp phân quyền; rà soát khôi phục một số quy hoạch sản phẩm hàng hóa cần thiết.

Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, Luật Quy hoạch kể từ khi có hiệu lực đã góp phần thay đổi cách tiếp cận, tư duy của các cấp, các ngành, các địa phương, nâng cao nhận thức của người đứng đầu về tầm quan trọng, vị trí trong công tác quy hoạch. Tuy nhiên, bên cạnh các mặt tích cực, trong quá trình thực hiện luật cũng còn có những tồn tại, hạn chế và trong thực tế việc thực hiện lập quy hoạch chậm so với yêu cầu đề ra. 

Thay mặt Đảng Đoàn Quốc hội phát biểu tại cuộc làm việc, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Luật Quy hoạch được Quốc hội thông qua năm 2017 theo quy trình tại 3 kỳ họp thể hiện nỗ lực của cả Chính phủ và Quốc hội trong thể chế hóa nghị quyết của Đảng. Đây là luật có ý nghĩa quan trọng với sự phát triển đất nước bởi quy hoạch phải đi trước một bước thì mới mở đường cho phát triển. 

Tuy nhiên đây cũng là một luật khó, phức tạp, phạm vi rộng nên đến  năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 751 về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, trong quá trình thực hiện luật đã gặp không ít khó khăn, vướng mắc dẫn đến chậm tiến độ lập quy hoạch so với yêu cầu và mong muốn của Chính phủ và Quốc hội. 

Trước tình hình đó, Quốc hội đã lựa chọn chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” là một trong hai giám sát tối cao đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, điểm mới quan trọng trong thực hiện giám sát của Quốc hội khóa 15 là không hậu kiểm mà sẽ giám sát những nội dung, vấn đề đang thực hiện trong thực tiễn để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu lực hiệu quả thực tế, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Trao đổi thêm về quá trình triển khai giám sát, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Đoàn giám sát do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm trưởng đoàn, có sự tham gia của đại diện các bộ, ngành, 63 Đoàn đại biểu Quốc hội, 63 Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Mặt trận Tổ quốc, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ cũng đã tham gia tích cực hoạt động của Đoàn giám sát. Đoàn giám sát làm việc trực tiếp và trực tuyến với 11 Bộ và 4 địa phương, đại diện Chính phủ. 

Chuyên đề giám sát thực hiện Luật Quy hoạch cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo các nhà quản lý, chuyên gia nhà khoa học. Đặc biệt, lãnh đạo Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội luôn quan tâm sát sao, liên tục có các buổi làm việc với Đoàn giám sát để làm rõ các vấn đề liên quan. Đến nay, giám sát đã cho thấy những kết quả bước đầu, có những chuyến biến tích cực, quyết liệt trong đôn đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch tại các cơ quan và địa phương. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, qua buổi làm việc rất thiết thực và có hiệu quả này, các cơ quan cần tiếp tục thảo luận làm rõ các vấn đề, có những kiến nghị, đề xuất trình Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh quá trình này cần tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ, kỹ lưỡng, thống nhất giữa các cơ quan trước khi trình Quốc hội, như vậy sẽ nhận được sự đồng thuận cao.

Cũng tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành; nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo kết quả giám sát bước đầu của Đoàn giám sát, đánh giá kết quả đạt được hạn chế khó khăn nguyên nhân cơ bản thống nhất. 

Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, tại cuộc họp, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận về một số tồn tại hạn chế, vướng mắc trong triển khai thực hiện luật trong thực tế. Theo đó, các đại biểu cơ bản nhất trí cần thiết phải có nghị quyết giám sát về thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch nhằm tháo gỡ vướng mắc một cách tổng thể, thống nhất; đồng thời cần sớm tổng kết đánh giá rà soát toàn diện luật để có đề xuất, kiến nghị sửa đổi luật và các văn bản liên quan.

Thực hiện : Đặng Linh Quang Sỹ Anh Đức

quảng cáo