Đảng đối lập Áo phản đối bài phát biểu của Tổng thống Ukraine

Các đại biểu Đảng Tự do đối lập của Áo đã rời cuộc họp Hạ viện khi đang diễn ra, để phản đối bài phát biểu trực tuyến của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Truyền thông dẫn hình ảnh các nghị sỹ Đảng Tự do đối lập của Áo đứng dậy ra về, để lại những tấm biển trên ghế có nội dung “Nơi dành cho hòa bình” và “Nơi dành cho sự trung lập”. Được biết, Tổng thống Ukraine được người phát ngôn Hạ viện mời phát biểu trực tuyến, tuy nhiên Đảng Tự do của Áo cho rằng đây là hành động vi phạm tính trung lập của nước này. Hiện Đảng Tự do của Áo là đảng chính trị được lòng dân nhất nước này với 31% người dân ủng hộ, tiếp theo Đảng Nhân dân Áo cầm quyền với 22%.