Đánh giá chất lượng dịch vụ công sau sáp nhập, giảm đầu mối

Sáng 10/6, tại nhà Quốc hội, Đoàn Giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023” đã có buổi làm việc với Bộ Y tế; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.

Các tác động từ việc giảm đầu mối, tinh giản cán bộ hưởng lương từ ngân sách nhà nước là vấn đề được đại biểu quan tâm tại buổi làm việc. Nhất là tác động đến chất lượng cung ứng dịch vụ công sau khi giảm đầu mối, giảm cán bộ.

Qua giám sát thực tế tại các địa phương, đại biểu Mai Thị Phương Thoa cho biết nhiều nơi phản ánh tình trạng thiếu nhân lực cho lĩnh vực y tế, vì vậy đề nghị Bộ Y tế cho biết kế hoạch, lộ trình tinh giản biên chế đối với những lĩnh vực đặc thù.

Về đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thực hiện xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công, theo Báo cáo của Chính phủ, đến nay cả 3 Bộ vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ này. Vì vậy, đoàn giám sát đề nghị các Bộ lý giải các nguyên nhân chậm xã hội hóa.
Đoàn giám sát cũng chỉ ra việc Bộ Y tế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chưa ban hành tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, tổ chức lại, giải thể ĐVSNCL theo ngành, lĩnh vực; 03 Bộ chưa ban hành hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của ĐVSNCL theo ngành, lĩnh vực, gây khó khăn cho các đơn vị, địa phương. Do đó, đoàn giám sát đề nghị các bộ khẩn trương ban hành hoặc tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu tại Nghị quyết 19 của Đảng./. 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Thùy Linh -

Hồng Dũng