Đánh giá tác động khi tăng hạn tuổi phục vụ trong lực lượng công an nhân dân

Thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết hồ sơ dự án luật đủ điều kiện trình Quốc hội thảo luận. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị đánh giá kỹ lưỡng tác động về giới đối với việc điều chỉnh tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của nữ Thượng tá, nữ Đại tá.

Đồng thời làm rõ nhu cầu, tính chất công việc gắn với sức khỏe của nữ sĩ quan công an nhân dân để có mức điều chỉnh tăng hạn tuổi phục vụ cho phù hợp.

Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội nhất trí với đề xuất của Chính phủ về tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị cần đánh giá việc điều chỉnh tăng hạn tuổi của nữ Thượng tá và nữ Đại tá.

Về quy định trường hợp đặc biệt được kéo dài tuổi phục vụ hơn 62 tuổi đối với nam, 60 tuổi đối với nữ, Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội nhất trí với quy định của dự thảo Luật, song có một số ý kiến đề nghị quy định cụ thể trường hợp đặc biệt.

Ủy ban Quốc phòng và An ninh cũng nhất trí với nội dung kéo dài tuổi phục vụ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an, vì cho rằng việc kéo dài hạn tuổi là phù hợp, trên cơ sở kế thừa quy định của Luật hiện hành và thống nhất với quy định về tăng hạn tuổi phục vụ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác công an. Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng, việc kéo dài độ tuổi thuộc thẩm quyền của Quốc hội hoặc Quốc hội giao Chính phủ quy định cụ thể.