Đáp ứng mục tiêu lấy người bệnh làm trung tâm

Với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành vừa qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội đã thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Luật gồm 12 Chương, 121 điều; tăng 3 Chương và 30 điều so với Luật hiện hành, trong đó, quy định 1 mục riêng về các điều kiện bảo đảm về tài chính cho công tác khám bệnh, chữa bệnh.

Nhìn lại quá trình hoàn thiện Dự án Luật quan trọng này, cơ quan thẩm tra sẽ có những chia sẻ gì, những nội dung khó đã được cơ quan này tiếp thu, chỉnh lý như thế nào. Sau đây là trao đổi của phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam với ông Nguyễn Hoàng Mai – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội.

Mời quý vị theo dõi chi tiết!

Như Thảo