Dấu ấn của lực lượng Công an nhân dân tại Quốc hội khoá XV

Năm 2022 một năm nhiều dấu ấn của ngành công an nhân dân, đặc biệt việc đưa vào hoạt động 2 Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp căn cước công dân; đề xuất Chính phủ triển khai Đề án 06 cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân nhiều tiện ích thiết thực, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội.

Song song đó, Bộ Công an cũng hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân, đáp ứng yêu cầu thực tiễn với các luật và Nghị quyết.

Phóng viên THQHVN đã có cuộc phỏng vấn với Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an để thông tin thêm về kết quả này.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Khánh An