Dấu ấn hoạt động giám sát của Hội đồng Dân tộc năm 2023

Năm 2023, Hội đồng dân tộc của Quốc hội đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, cả trong lĩnh vực lập pháp, giám sát, trong đó, với vai trò là cơ quan thường trực, Hội đồng Dân tộc đã tham mưu tổ chức triển khai Giám sát chuyên đề về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về 03 Chương trình mục tiêu quốc gia. Đây là lần đầu tiên Quốc hội tiến hành giám sát giữa kỳ và tiến hành đồng thời với 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, phạm vi rộng, cùng với những yêu cầu về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giám sát.

Trong cuộc trò chuyện đầu xuân với Phóng viên THQHVN, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y THANH HÀ NIÊ KĐĂM đã chia sẻ về nội dung này. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thanh Hải -

Hà Lan -

Ngọc Tuấn