Dấu ấn phụ nữ Việt trong đại dịch

"Giỏi việc nước, đảm việc nhà" - Đây là tuyên ngôn của phụ nữ Việt Nam trong thời hiện đại, không những thế, điều này còn trở thành tuyên ngôn sống và khẳng định giá trị bản thân trước sự biến đổi của xã hội phát triển.Trên mặt trận phòng chống dịch bệnh, sự hi sinh và nỗ lực của chị e càng được nhân lên gấp nhiều lần, khi họ cùng lúc phải chăm lo tốt cho gia đình và làm tốt công tác xã hội.