Dấu ấn xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống Chính trị nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII

Nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng đã đi được nửa chặng đường. Ở nửa đầu nhiệm kỳ này, nhiều lĩnh vực công tác của Đảng đã được triển khai kịp thời, thực hiện nghiêm túc, kiên trì, kiên quyết, trong đó, kết quả về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đánh giá là: Chúng ta đã tạo ra được sự chuyển biến rất tích cực, với nhiều dấu ấn nổi bật trong việc kết hợp hài hòa, nhuần nhuyễn hơn giữa “xây” và “chống”, toàn diện hơn trên các mặt công tác xây dựng Đảng. Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta sẽ cùng nhìn lại một số thành tựu nổi bật về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nửa nhiệm kỳ qua.

Ngày 6/7/2022 Bộ Chính trị ban hành quy định số 69 về kỷ luật tổ  chức Đảng và Đảng viên sai phạm thay thế quy định số 07 và số 102. Với quy định này kỷ luật Đảng đã được hệ thống và đặt trong một quy định thống nhất, đồng bộ để soi chiếu, xác đinh mức độ sai phạm của tổ chức Đảng và đảng viên.

Đó chỉ là một trong hàng chục những nghị quyết, quy định, kết luận được ban hành trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XIII, nhờ  đó công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng tiếp tục được tăng cường, các sai phạm được phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh hơn. Kỷ luật hành chính được tiến hành đồng bộ, kịp thời với kỷ luật Đảng. Do đó trong nửa đầu nhiệm kỳ, Đảng đã khuyến khích cán bộ nghiêm khắc nhận trách nhiệm chính trị, tự nguyện từ chức, nghỉ công tác khi có sai phạm, khuyết điểm mà Tổng Bí thư vẫn thường nói là rút lui trong danh dự.  Riêng trong năm 2023, có 9 cán bộ diện Trung ương quản lý đã được cho thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác, bố trí công tác. Các địa phương đã cho từ chức, miễn nhiệm, bố trí công tác khác hơn 360 trường hợp sau khi bị kỷ luật, trong đó có 92 cán bộ thuộc diện tỉnh ủy, thành ủy quản lý.

Nửa nhiệm kỳ qua, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực cũng đạt được nhiều bước tiến vượt bậc . Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã được bổ sung thêm chức năng chống tiêu cực. Hoạt động điều tra, truy tố, xét xử được đẩy mạnh. Đặc biệt với những vụ án trong lĩnh vực mới, khó, nhạy cảm, có tổ chức chặt chẽ, khép kín, phức tạp, có sự móc nối giữa khu vực công và khu vực tư. Đến nay có 105 cán bộ diện Trung ương quản lý bị xử lý kỷ luật, trong đó có 22 uỷ viên, nguyên uỷ viên Trung ương Đảng; có 39 trường hợp bị xử lý hình sự ( tăng gấp 2 lần so với nhiệm kỳ Đại hội XII). Qua tổng hợp của các cơ quan chức năng, thì đến 2/3 số cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự là do các sai phạm từ các nhiệm kỳ trước, đến nhiệm kỳ này chúng ta tập trung làm mạnh, mới phát hiện ra nhiều sai phạm, xử lý nhiều cán bộ, đảng viên.

Thành công của công tác phòng chống tham nhũng của Việt Nam đã khiến báo The Economist sử dụng nguyên văn cụm từ “ Đốt Lò “ bằng tiếng Việt. Trong bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) một lần nữa khơi dậy niềm tự hào về Đảng quang vinh, tăng cường niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng và tương lai tươi sáng của Đất nước. Cùng với 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới nhằm thực hiện các chương trình, kế hoạch, mục tiêu đã đề ra cho nhiệm kỳ này, Tổng Bí thư đã đưa ra 5 bài học kinh nghiệm đổi mới, trong đó đặc biệt nhấn mạnh “Từng đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư cần phát huy cao độ tinh thần nêu gương, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng; nghiêm túc tự soi, tự sửa, tự phê bình và phê bình; Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Bích Liên -

Vũ Hiếu -

Anh Đức