Dầu khí là nguồn tài nguyên giới hạn, không kêu gọi đầu tư bằng mọi giá

Tại phiên thảo luận về dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) sáng nay 15/6, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến góp ý cho dự thảo luật, trong đó khẳng định giá trị to lớn của nguồn tài nguyên này.

Đại biểu Vũ Thị Lưu Mai (Đoàn TP.Hà Nội) cho biết: Dầu khí là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá và nếu xét về vai trò trong phát triển kinh tế thì tài nguyên dầu khí chỉ đứng thứ hai sau đất đai. Tuy nhiên, việc khai thác dầu khí lại là quá trình vô cùng khó khăn và những góp ý của ngành dầu khí thời gian qua là rất đáng trân trọng. 

Về định hướng sửa đổi, tờ trình có nêu một trong những định hướng sửa đổi quan trọng đó là cần hình thành cơ chế đặc thù để thu hút đầu tư nước ngoài. Định hướng đó hoàn toàn đúng đắn tuy nhiên cũng rất cần để cao tính thận trọng, vì trên thực tế, dầu khí là nguồn tài nguyên không tái tạo. Trong những năm qua, sản lượng luôn giảm, năm 2018, số thu từ dầu thô chiếm 4,6%, nhưng đến năm 2021 còn 2,6%, trữ lượng dầu khí thì cũng là vấn đề chúng ta rất cần quan tâm. 

Bên cạnh đó, trên thực tế thời gian qua cũng có những trường hợp đầu tư thu hút nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí phải trả giá rất đắt. Vì vậy, trên cơ sở cân nhắc lợi ích quốc gia, không đầu tư bằng mọi giá.