Đầu tư 3 dự án cao tốc phía Nam là cấp thiết để phát triển kinh tế vùng

Thảo luận tại tổ, các đại biểu Quốc hội đều nhất trí với sự cần thiết đầu tư 3 Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1) với những lý do đã nêu tại Tờ trình của Chính phủ nhằm cụ thể hóa Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 đã được Đại hội lần thứ XIII của Đảng thông qua.

Các đại biểu Quốc hội đồng tình với việc đầu tư các tuyến cao tốc này sẽ giúp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các vùng có tuyến cao tốc đi qua, giúp tăng cường đảm bảo quốc phòng, an ninh, phù hợp với chiến lược phát triển giao thông Quốc gia.

Bà TÔ ÁI VANG - Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng: “ Tôi và đại biểu trong đoàn Đại biểu Quốc hội Sóc Trăng ủng hộ cao phương án áp dụng hình thức đầu tư công cho dự án cao tốc phía Nam. Ngày 20/5/2022 Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Nghị quyết số 20 về cam kết vốn ngân sách địa phương tham gia dự án thành phần thuộc dự án xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Sóc Trăng cam kết bố trí vốn địa phương bằng 50% chi phí giải phóng mặt bằng".

Ông LÊ TẤN TỚI - Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An: “Cần thiết đầu tư các dự án, không chỉ phát triển kinh tế mà còn để đảm bảo Quốc phòng an ninh".

Một số ý kiến đề nghị cần đánh giá kỹ tính cấp thiết, khả năng bố trí nguồn lực, đánh giá tác động của việc sử dụng vốn đầu tư công triển khai cùng lúc nhiều dự án hạ tầng đối với lạm phát, khả năng giải ngân, hấp thụ vốn, sự cân đối và hiệu quả trong phân bổ nguồn lực, năng lực quản lý, khả năng gây ra tình trạng khan hiếm và tăng giá nguyên vật liệu. 

Ông TRẦN VĂN TIẾN - Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc: “ Theo Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo của dự án, nhu cầu vận tải trên 2 dự án Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng và Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột tương đối thấp, cần xem lại tính cấp thiết của 2 dự án này".

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng,  thời điểm này, Chính phủ quyết tâm bố trí các nguồn lực để làm sớm, làm nhanh. Nếu như nhiệm kỳ 2021-2025 đã bố trí vốn, tập trung phát triển các tuyến giao thông theo trục dọc xương sống của cả nước thì việc đầu tư các dự án giao thông này kết nối giao thông trục ngang của đất nước, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.

Ông NGUYỄN CHÍ DŨNG - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư: “Dù đại biểu nêu về vấn đề mật độ xe thấp là đúng nhưng vì liên kết phát triển vùng, vì quốc phòng an ninh, vì xóa đói giảm nghèo, mở không gian, hành lang kinh tế để phát triển vùng, chúng ta vẫn phải làm. Nếu không làm những vùng này rất khó phát triển. Đầu tư hạ tầng tới đâu thì kinh tế sẽ phát triển đến đó”

Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 53,7 km qua 2 tỉnh, kết nối thành phố Biên Hòa với cảng biển Cái Mép - Thị Vải; đầu tư giai đoạn 1 với quy mô 4 - 6 làn xe. Dự án đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột dài 117,5 km qua 2 tỉnh, kết nối thành phố Buôn Ma Thuột với cảng biển Nam Vân Phong; đầu tư giai đoạn 1 với quy mô 4 làn xe.  Dự án đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng dài 188,2 km qua 4 tỉnh/thành phố, kết nối thành phố Châu Đốc với cảng biển Trần Đề; đầu tư giai đoạn 1 với quy mô 4 làn xe./.

Thực hiện : Nguyễn Duyên Trương Tùng