Đầu tư hơn 160.000 tỷ xây đường vành đai ở Hà Nội và TPHCM

Ngày 16/6, Quốc hội làm việc tại hội trường biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội và đường Vành đai 3 TPHCM.

Đường vành đai 3 TPHCM và vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội sẽ được triển khai ngay sau khi Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư, với tổng mức vốn hơn 160.000 tỷ cho 2 dự án.

Theo đó, Quốc hội đồng ý đầu tư 75.378 tỷ để xây dựng 76,34 km đường vành đai 3 TPHCM. Công trình sẽ được chia thành 8 dự án thành phần, theo hình thức đầu tư công. Thời gian chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án từ năm 2022, cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác từ năm 2026.

Để thực hiện dự án, Quốc hội cho phép áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc biệt. Cụ thể, về nguồn vốn, Chính phủ được phép điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 số tiền hơn 17.000 tỷ đồng đã bố trí cho Bộ Giao thông Vận tải giao về các địa phương để thực hiện dự án.

Quốc hội cũng đồng thời quyết việc đầu tư 85.813 tỷ đồng để xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội với khoảng 112,8 km, chia thành 7 dự án thành phần. Theo nghị quyết của Quốc hội, đường vành đai 4 vùng thủ đô sẽ được chuẩn bị đầu tư, thực hiện từ năm 2022, cơ bản hoàn thành năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027. 

Hai nghị quyết giao Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện dự án bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ.

Thực hiện : Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam