Hơn 3.100 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp đường sắt Bắc - Nam

Bộ Giao thông Vận tải vừa phê duyệt chủ trương đầu tư 3 dự án với tổng vốn hơn 3.100 tỷ đồng để tiếp tục cải tạo, nâng cấp đường sắt Bắc - Nam, tuyến Hà Nội - TP. HCM; thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2022 - 2025.

Bộ Giao thông Vận tải vừa quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư 3 dự án với tổng vốn hơn 3.100 tỷ đồng để tiếp tục cải tạo, nâng cấp đường sắt Bắc-Nam. 
 
Mục tiêu của các dự án nhằm đảm bảo an toàn giao thông, cải thiện chất lượng kết cấu hạ tầng đường sắt, từng bước nâng cao năng lực chuyên chở, tạo kiện thuận lợi trong việc thu hút hành khách và hàng hóa để khai thác hiệu quả kết cấu hạ tầng đường sắt hiện có trên tuyến. Quy mô đầu tư gồm cải tạo, nâng cấp đường sắt quốc gia khổ 1.000mm với các hạng mục cải tạo các cầu yếu; cải tạo kiến trúc tầng trên một số đoạn; cải tạo bình diện các vị trí có bán kính đường cong nhỏ và một số hạng mục công trình đồng bộ (cống thoát nước); xử lý điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt.
quảng cáo