Đầu tư mở rộng cảng hàng không: Không làm theo cảm hứng

Giao các địa phương chủ trì chuẩn bị Dự án đầu tư, tiến tới giao làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng một số sân bay” đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp với các bộ, ngành, địa phương về khả năng đầu tư khai thác hàng không dân dụng một số cảng hàng không, sân bay.

Hiện nay có 4 càng hàng không đang được nghiên cứ đầu tư theo phương thức PPP, loại hợp đồng BOT là Phan Thiết, Sapa, Lai Châu và Quảng Trị. Bên cạnh thuận lợi khi quy định của pháp luật về đầu tư PPP rõ ràng thì khó khăn nằm ở vốn đầu tư rất lớn. Trong khi hầu hết các cảng hàng không có quy mô công suất nhỏ, doanh thu thấp nên phương án tài chính BOT thường có tính khả thi không cao.

Ông TRẦN TIẾN DŨNG - Chủ tịch UBND Lai Châu: “Ví dụ như là sân bay Lai Châu thì điểm hòa vốn của tư vấn là khoảng 48 năm, để nhà đầu tư có điểm hòa vốn ngắn hơn, nên chăng Chính phủ có cân nhắc chung về các cảng hàng không thu hút PPP để có 1 điều tiết vốn mồi nhất định”.

Thực tế có nhiều địa phương đề nghị mở rộng các Cảng hàng không hiện hữu theo phương thức PPP. Tuy nhiên vướng mắc về quản lý đất đai, tài sản, quyền quản lý khai thác dẫn tới khó khăn khi hoàn thiện thủ tục tổ chức đấu thầu.

Ông NGUYỄN ĐỨC TRUNG - Chủ tịch UBND Nghệ An: "Vấn đề nữa là hiện nay chúng ta chưa có được cơ chế để sử dụng tài sản nhà nước để tham gia vào đầu tư các dự án cảng hàng không theo PPP, cái này chúng ta chưa có cơ chế, đây là việc cũng hết sức khó.”

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh quan điểm của Chính phủ trong việc giao các địa phương thẩm quyền, chủ động huy động nguồn lực đầu tư, quyết định đầu tư phát triển các cảng hàng không. Trước hết, với 4 cảng hàng không Sapa, Quảng Trị, Lai Châu, Phan Thiết đã được Thủ tướng giao các địa phương làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cần nỗ lực tối đa để hoàn tất quy trình, thủ tục, đảm bảo khởi công ngay trong năm nay và đầu năm sau. Với 10 cảng hàng không hiện đang sử dụng nhưng cần mở rộng, trước mắt giao các địa phương làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền chuẩn bị Dự án, kêu gọi đầu tư.

Phó Thủ tướng LÊ VĂN THÀNH:Chúng ta không nên cảm hứng, tức là thích thì chúng ta bảo phải làm dài hơn, to hơn, tầm nhìn vĩ đại hơn, chết đấy. Nó phải vừa phải, phù hợp với tình hình, hoàn cảnh. Nhưng Quy hoạch phải tầm nhìn. Khi đầu tư ít nhất cũng phải 10 năm. Tránh tình trạng như ACV vừa khánh thành xong hết tải.”

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương rà soát lại một lần nữa để kịp thời điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống Cảng hàng không, đảm bảo quy mô phù hợp.

Tiến Cường