Đầu tư phần mềm công nghệ thông tin, phục vụ hoạt động của Quốc hội

Cũng trong sáng 18/5, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và lãnh đạo Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường về triển khai Đề án Quốc hội điện tử và một số Đề án thành phần thuộc Đề án Quốc hội điện tử.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao Văn phòng Quốc hội đã tích cực triển khai Đề án Quốc hội điện tử và một số đề án thành phần; đề nghị Văn phòng Quốc hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhằm bảo đảm triển khai đúng tiến độ, hiệu quả, chất lượng. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng lưu ý, việc đầu tư, triển khai các thiết bị, phần mềm công nghệ thông tin mới cần đáp ứng yêu cầu phục vụ hoạt động của Quốc hội về lâu dài; bảo mật thông tin và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động của Quốc hội; không gây gián đoạn trong quá trình sử dụng; cần chọn các doanh nghiệp đủ năng lực, điều kiện, uy tín, giàu kinh nghiệm, có sản phẩm ưu việt, đáp ứng yêu cầu về bảo mật thông tin cao nhất, đặc biệt là có cam kết đồng hành với Văn phòng Quốc hội về lâu dài.

Dương Dung