Đẩy mạnh chính sách tín dụng nông nghiệp, nông thôn

Chiều 24/5, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Ngân hàng Agribank đã ký kết thỏa thuận hợp tác đẩy mạnh thực hiện chính sách tín dụng nông nghiệp, nông thôn; triển khai Đề án Thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản.

Theo nội dung thỏa thuận hợp tác, Agribank sẽ tham gia phối hợp, xây dựng các Dự án, đề án liên quan do Bộ quản lý, chủ trì để cấp tín dụng theo quy định. Bộ Nông nghiệp cung cấp thông tin về các Chương trình, Đề án để ngân hàng đánh giá, thẩm định và cung cấp dịch vụ phù hợp.

Thực tế cho thấy, thời gian qua, hoạt động tín dụng và chính sách tín dụng tiếp tục nhận được sự quan tâm của Bộ và Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Với vai trò chủ lực trong đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nguồn vốn Agribank đầu tư “tam nông” luôn chiếm gần 70% tổng dư nợ cho vay. Đây cũng là ngân hàng tiên phong thực hiện hiệu quả 7 chương trình tín dụng chính sách, các Chương trình mục tiêu quốc gia, cho vay xây dựng nông thôn mới trên cả nước. Với sự hợp tác này sẽ góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn hiệu quả, bền vững; sản xuất sản phẩm đạt giá trị cao, đa dạng theo chuỗi giá trị…/.

Thực hiện : Hà Lan Việt Hà