Đẩy mạnh chuyển đổi số vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia hiện nay đang góp phần thúc đẩy phát triển an ninh xã hội của đất nước. Ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, chính quyền địa phương và lực lượng công an đã và đang lấy chuyển đổi số là động lực tạo ra những bước ngoặt trong công tác, đời sống của người dân. 

Đến uỷ ban để hoàn thiện thủ tục lưu trú tại địa bàn, chị Tươi cảm nhận rõ những đổi mới của chính quyền địa phương. Bởi chỉ cần quét mã QR là có thể tra cứu thông tin, hồ sơ làm thủ tục giúp chị cũng như người dân tiết kiệm thời gian hơn trước.

Là một tỉnh có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống chiếm hơn 74% dân số, công tác chuyển đổi số tại tỉnh Hoà Bình gặp không ít khó khăn. Do đó, lực lượng công an đã phối hợp với chính quyền các cấp xuống tận nơi tuyên truyền, phổ biến ứng dụng công nghệ thông tin cho người dân.

 Dù có những khó khăn, hạn chế nhất định nhưng có thể thấy rõ sự nỗ lực, quyết tâm của lực lượng công an cơ sở trong việc nâng cao chất lượng chuyển đổi số của bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Khánh Linh -

Công Anh