Đẩy mạnh gắn kết với doanh nghiệp trong đào tạo nghề

Sáng 18/1, thông tin tại Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cho biết sẽ tiếp tục thực hiện chuyển đổi số, tạo đột phá về chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đồng thời, đẩy mạnh gắn kết với doanh nghiệp, lấy doanh nghiệp dẫn dắt đào tạo.

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cho biết sẽ tiếp tục thực hiện chuyển đổi số, tạo đột phá về chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Theo đó, năm 2022, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy học, kiểm tra, đánh giá giúp tăng cường hiệu quả công tác quản lý và mở rộng phương thức cũng như cơ hội tiếp cận giáo dục nghề nghiệp. Đặc biệt tiếp tục gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp trong suốt quá trình đào tạo.

Ông Vũ Xuân Hùng, Vụ trưởng Vụ đào tạo chính quy, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp: “Đào tạo, đào tạo lại lấy doanh nghiệp là chính, sau đó là các cơ sở giáo dục đào tạo. Trong đào tạo chất lượng cao nhất là đạo tạo người lao động đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 thì doanh nghiệp phải là người dẫn dắt và cơ sở đào tạo là người phối hợp. Bởi doanh nghiệp mới là người đón bắt được sự phát triển của khoa học, công nghệ, đặc biệt là những công nghệ mới, công nghệ 4.0."

Muốn thành công dứt khoát phải đào tạo gắn kết với doanh nghiệp, sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ nội dung này trong thời gian tới.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, để nâng cao vị thế giáo dục nghề nghiệp trong xã hội cũng như nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hệ thống giáo dục nghề nghiệp cần tập trung chuyển đổi số, nắm bắt các cơ hội về cơ chế chính sách, thị trường lao động. 

Ông Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội: "Do đó, tôi đề nghị phải đặt mục tiêu trong năm nay là phải phát triển, phát triển thật nhanh giáo dục nghề nghiệp nhằm giải quyết, góp phần chuyển đổi cơ cấu, chất lượng lao động; đáp ứng yêu cầu chuyển đổi của toàn ngành, xây dựng thị trường lao động đồng bộ, lành mạnh và hiện đại, tiến tới doanh nghiệp là một nhà trường thực sự, đúng nghĩa, phải lấy doanh nghiệp dẫn dắt đào tạo.

Hệ thống giáo dục nghề nghiệp cần tiếp tục đầu tư cho thể chế, đáp ứng các đơn đặt hàng của doanh nghiệp, thị trường. Bên cạnh đó, cần đổi mới phương thức đào tạo, tập trung vào đào tạo mới và đào tạo lại, trong đó lấy đào tạo lại làm nền tảng phát triển. Phải lấy doanh nghiệp làm chính nhà trường đào tạo. Bên cạnh đó cần chú trọng đào tạo theo thị trường để cung cầu gặp nhau. Muốn vậy phải chú trọng đến khâu đặt hàng nhưng quá trình đào tạo cũng cần chú trọng theo tiêu chuẩn quốc tế để bảo đảm khung đầu ra".

Để nâng cao hoạt động dạy và học cũng như hoàn thành nhiệm vụ trong giáo dục nghề nghiệp, thời gian tới, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành, địa phương nhằm thực hiện giáo dục nghề theo tinh thần thực hiện linh hoạt, thích ứng với tình hình dịch bệnh.

Thực hiện : Phan Hằng Thành Trung

quảng cáo