Đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Quảng Trị - Savannakhet - Mukdahan

Chiều nay, tại thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị diễn ra Hội nghị Hợp tác Thương mại, Đầu tư, Du lịch, Lao động và Truyền thông giữa 3 tỉnh: Quảng Trị, Savannakhet - Lào và Mukdahan - Thái Lan. Đây là hội nghị nhằm phát huy những kết quả đạt được trong hợp tác giữa 3 tỉnh của 3 nước, nhất là sau khi dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát ở mỗi nước.

Hội nghị đã đánh giá lại kết quả thực hiện hợp tác được ký tháng 11/2019 tại Lào. Trong những năm qua, trên lĩnh vực Thương mại, Đầu tư, 3 tỉnh đã thực hiện nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp như: làm thủ tục xuất nhập cảnh và đổi tài xế ngay tại cửa khẩu đối với phương tiện vận chuyển hàng hoá, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc thu mua, vận chuyển nông sản, hàng hoá, hỗ trợ người lao động của 3 nước đi lại hoặc cư trú làm ăn. 

Chỉ tính tại cặp cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo -  Quảng Trị và Densavan - Savannakhet  Lào, năm 2020, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 330 triệu USD, hàng hóa quá cảnh gần 9 tỷ USD.

Ba tỉnh cũng đưa ra các cam kết cụ thể để các bên triển khai, tổ chức thực hiện nhằm đạt hiệu quả cao hơn trên các lĩnh vực: Thương mại và Đầu tư; Du lịch; Lao động; Truyền thông và hoạt động xúc tiến quảng bá; các hợp tác trong lĩnh vực khác.
 

Thực hiện : Võ Linh Đào Bảo