Đẩy mạnh khuyến đọc trong khuyến nông

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4), Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức Lễ phát động: Phong trào đọc sách trong hệ thống khuyến nông Việt Nam với chủ đề: “Đọc sách để đổi mới, sáng tạo”.

Thúc đẩy phong trào đọc sách trong hệ thống, hàng năm, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Trung tâm Khuyến nông các tỉnh, thành phố xuất bản trung bình khoảng 20 đầu ấn phẩm - tương đương 120 nghìn bản, phát hành miễn phí đến 4.300 địa chỉ tại các tỉnh/thành, câu lạc bộ khuyến nông... Hoạt động này giúp cán bộ khuyến nông và bà con nông dân tiếp cận thông tin tiến bộ kỹ thuật, thị trường, góp phần phát triển sản xuất. Đặc biệt, những năm gần đây, Trung tâm hỗ trợ các đơn vị hình thành Tủ sách khuyến nông, nhất là tại các xã nông thôn mới. Bên cạnh đó, từ năm 2022, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia thí điểm sách nói bằng các ngôn ngữ dân tộc thiểu số nhằm tạo điều kiện cho bà con đọc ở mọi lúc mọi nơi (với 20 sách nói bằng 10 ngôn ngữ dân tộc). Năm nay, Trung tâm tiếp tục số hóa sách truyền thống sang phiên bản sách nói nhằm mang lại nhiều thuận tiện cho người đọc, nhất là bà con nông dân.

Hoàng Minh