Đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao

2022 là năm đầu thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Giải pháp của tỉnh Bắc Giang là tháo gỡ dần những khó khăn trong thực hiện tiêu chí về y tế, môi trường; đồng thời chú trọng thực hiện các tiêu chí là thế mạnh địa phương để sớm về đích mục tiêu đã đề ra.

Trường Mầm non Nghĩa Hòa là công trình được đầu tư xây dựng từ tháng 4/ 2021. Tháng 9 năm nay công trình đã đưa vào hoạt động. Đây là niềm vui chung của nhân dân khi hạng mục này được đầu tư trong quá trình xã Nghĩa Hòa phấn đấu về đích xã nông thôn mới nâng cao.

Năm 2022, tỉnh Bắc Giang phấn đấu có 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó, huyện Lạng Giang có 4 xã, huyện Yên Dũng 3 xã đăng ký. Hiện các công trình về trường học, giao thông nông thôn, nhà văn hóa đã được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng. Đời sống nhân dân được nâng cao.

Hiện tỉnh Bắc Giang đã tháo gỡ các chỉ tiêu, tiêu chí thuộc ngành nông nghiệp, cụ thể như vùng nguyên liệu tập trung đối với nông sản chủ lực của xã được cấp mã vùng trồng..., có sản phẩm OCOP được xếp hạng đạt chuẩn hoặc tương đương còn thời hạn ít nhất 1 sản phẩm.

Xác định mục tiêu cốt lõi của xây dựng NTM là nâng cao chất lượng đời sống người dân, nhiều xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã chú trọng thực hiện các tiêu chí và hoàn thiện hồ sơ để trình công nhận xã nông thôn mới nâng cao.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam