Đẩy mạnh việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Làm việc với một số bộ thuộc lĩnh vực kinh tế, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023” đề nghị làm rõ nguyên nhân, khó khăn vướng mắc của việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần và loại hình doanh nghiệp khác đạt được kết quả rất thấp.

Trước thực trạng Bộ Công Thương mới chỉ chuyển được 1 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường không có đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần…, nhiều thành viên đoàn giám sát cho rằng, tiến độ như vậy là rất chậm, khó có thể đạt được mục tiêu của Nghị quyết số 19 là đến năm 2025 có 100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân thừa nhận tỷ lệ cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập còn rất thấp và gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Đơn cử, Viện Nghiên cứu Dệt may được chuyển thành công ty cổ phần từ năm 2017 nhưng đến nay vẫn còn khoảng 55% vốn nhà nước, hoạt động cũng chỉ ở mức cầm chừng.

Ghi nhận ý kiến của các bộ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, bảo đảm mục tiêu của Nghị quyết số 19 là đến năm 2025 giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2021. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các bộ tiếp tục nghiên cứu, đẩy mạnh hơn nữa việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, thực hiện xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công, nâng cao mức độ tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thùy Linh -

Như Huỳnh