Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch báo chí

Sáng 26/9, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội có cuộc làm việc với Bộ Thông tin truyền thông và một số cơ quan báo chí lớn về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2023, dự kiến kế hoạch công tác năm 2024.

Tại buổi làm việc, Bộ Thông tin truyền thông kiến nghị cấp có thẩm quyền đẩy nhanh tiến độ thông qua một số cơ chế, chính sách quan trọng của ngành như: Quy hoạch và phát triển báo chí toàn quốc; Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong bối cảnh, kinh tế báo chí tiếp tục gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, cùng với sự chi phối, cạnh tranh của các nền tảng xuyên biên giới, mạng lưới quảng cáo xuyên biên giới, các ý kiến đề nghị Chính phủ chỉ đạo cụ thể hóa cơ chế đặt hàng định kỳ hoặc khi có vấn đề, sự kiện phát sinh, ảnh hưởng sâu sắc tới đời sống, kinh tế, VHXH. Đề nghị sửa đổi NĐ 60 quy định cơ chế tự chủ tài chính, có tính đến đặc thù của báo chí cho phù hợp với thực tế. Đề nghị Bộ Tài chính sớm trình CP, QH phân bổ bổ sung kinh phí thực hiện Đề án cung ứng các dịch vụ truyền hình giai đoạn 2018-2021 và tới 2023 theo quy định.

 

Phan Hằng -

Văn Thắng