Chậm ban hành tiêu chí phân định miền núi, vùng cao thuộc trách nhiệm của Chính phủ hay Uỷ ban Dân tộc?

Đặt câu hỏi chất vấn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh, Đại biểu Nguyễn Phương Thủy - đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội cho biết, việc phân định miền núi, vùng cao hiện nay chủ yếu mới căn cứ theo độ cao, chưa phản ánh chính xác sự khác biệt giữa các vùng miền, địa phương cả về điều kiện, địa lý, địa hình và trình độ phát triển kinh tế - xã hội.

Từ năm 2018 đến nay, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có nhiều Nghị quyết, Kết luận giao Chính phủ, cụ thể là Ủy ban Dân tộc rà soát, đánh giá, nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chí phân định miền núi, vùng cao làm cơ sở cho việc thực hiện các chính sách, yêu cầu quản lý nhà nước; trong đó, có việc xác định tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính, phân loại đô thị… Đại biểu đề nghị Bộ trưởng cho biết, việc chậm ban hành tiêu chí phân định miền núi, vùng cao thuộc trách nhiệm của Chính phủ, Uỷ ban Dân tộc hay cơ quan nào khác.

Giải trình về vấn đề này, Bộ trưởng Hầu A Lềnh cho hay, Ủy ban Dân tộc đang chủ trì tổng kết để phân định vùng cao; tổng kết, đánh giá là tiêu chí phân định 3 khu vực để xác định, xây dựng và đề xuất một tiêu chí mới đảm bảo yếu tố về mặt địa hình, địa giới hành chính cả về trình độ phát triển để đầu tư trọng tâm, trọng điểm, phù hợp hơn trong giai đoạn tới.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Mai Phương