ĐBQH đặt nhiều kỳ vọng vào tân Chủ tịch Nước

Bên hành lang Quốc hội, nhiều đại biểu đánh giá cao đồng chí Võ Văn Thưởng là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, có năng lực, có tầm nhìn và tư duy đổi mới mạnh mẽ, đồng thời đặt nhiều kỳ vọng vào tân Chủ tịch nước trong việc góp phần thực hiện khát vọng Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng.

Xin mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam