ĐBQH tỉnh Đắk Lắk: Sửa đổi Luật thanh tra phù hợp với yêu cầu thực tiễn

Sáng 20/5, Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với 03 dự thảo luật: Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Dầu khí (sửa đổi). Trong đó, nhiều đại biểu tham gia ý kiến để sửa đổi Luật Thanh tra, đảm bảo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đa số đại biểu thống nhất việc sửa đổi Luật Thanh tra năm 2010, nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế, tạo hành lang pháp lý quan trọng trong việc hoàn thiện tổ chức và nâng cao hoạt động thanh tra, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Góp ý cụ thể, có ý kiến cho rằng, Tổ chức của Thanh tra tỉnh tại khoản 2, điều 26 quy định chưa đầy đủ về nhiệm vụ của Thanh tra tỉnh, cần bổ sung đảm bảo chặt chẽ.

Ông PHẠM VĂN SÁU, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Lắk: “Đề nghị bổ sung đầy đủ: Thanh tra tỉnh được tổ chức thành các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý các lĩnh vực công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Việc quy định như vậy trọn vẹn, phù hợp chức năng của thanh tra tỉnh quy định tại khoản 2,3 của điều 24.”

Tại Khoản 2 Điều 60 dự thảo Luật về “Xây dựng đề cương yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo” quy định: “Trước khi công bố Quyết định thanh tra 05 ngày làm việc, Trưởng đoàn thanh tra có văn bản gửi đối tượng thanh tra kèm đề cương yêu cầu báo cáo”, nhiều ý kiến cho rằng thời hạn 05 ngày là quá ngắn.

Ông NGUYỄN XUÂN THU, Chánh Thanh tra, Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk: “Đề nghị nghiên cứu, chỉnh sửa quy định theo hướng tăng thời gian hoặc quy định đó là thời gian tối thiểu để đối tượng thanh tra có thời gian chuẩn bị, xây dựng, hoàn thiện báo cáo, phục vụ tốt hoạt động của Đoàn Thanh tra vì qua thực tiễn công tác thanh tra cho thấy thời hạn “05 ngày làm việc” là quá ngắn để đối tượng thanh tra xây dựng báo cáo đảm bảo đầy đủ, chất lượng, chứng xác theo đề cương yêu cầu báo cáo của Đoàn thanh tra.”

Tại hội nghị, các đại biểu cũng tham gia góp ý Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Dầu khí (sửa đổi). Phát biểu kết luận, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk Y Vinh Tơr đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đoàn sẽ tiếp thu, tổng hợp các nội dung kiến nghị, chuyển tới cơ quan soạn thảo và làm cơ sở để tham gia thảo luận tại kỳ họp thứ 3 tới.

Thực hiện : Kim Liên Nguyễn Minh

quảng cáo