ĐBQH và HĐND cùng giám sát một nội dung, một thời điểm, một địa phương là chưa hợp lý

Trong phiên họp chiều 23/5, đồng tình với các nội dung trong Báo cáo Dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023, song, để công tác này đạt kết quả tốt, các đại biểu nêu lên những vướng mắc trong thực tiễn giám sát tại địa phương, đồng thời kiến nghị một số giải pháp khắc phục những bất cập này.

Theo một số đại biểu, cần xem xét, cân nhắc lại việc giao cho hai cơ quan là Quốc hội và Hội đồng nhân dân cùng giám sát về một vấn đề, một nội dung, một thời điểm, ở một địa phương, bởi thực tế cho thấy, cách làm này chưa hợp lý.

Ông HOÀNG QUỐC KHÁNH, Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu: Cùng một nội dung, cùng một thời điểm mà cả đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân đều giám sát, cùng một văn phòng phục vụ thì không hợp lý lắm. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ giám sát qua báo cáo về nội dung này thì cũng không chất lượng và hình thức. Cho nên, đề nghị giao cho đoàn đại biểu Quốc hội chủ trì giám sát, còn Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp giám sát.

Ông NGUYỄN QUỐC LUẬN, Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái: Nên có sự phối hợp giữa Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các địa phương trong việc giám sát. Với những vấn đề bắt buộc phải có cả 2 cơ quan là Quốc hội và Hội đồng cùng giám sát thì cần phải có các yêu cầu rất cụ thể, tránh việc chồng chéo, trùng lắp, gây khó khăn cho các đối tượng giám sát.

Dẫn chứng ví dụ cụ thể khi giám sát tại địa phương, đại biểu Nguyễn Hải Dũng đoàn Nam Định cho biết, có những kết quả không thể ghi rõ vào báo cáo, dẫn đến dễ gây hiểu nhầm, hiểu sai cho các đối tượng được giám sát.

Ông NGUYỄN HẢI DŨNG, Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định: Chúng tôi đi giám sát về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện. Các đồng chí ở huyện thực sự rất tâm huyết, rất trách nhiệm với nhiệm vụ được giao nhưng xuống vận động nhân dân, xuống các xã hằng tháng, hằng ngày đôn đốc, kiểm điểm thường xuyên, nhưng nhân dân không nghe. Nhiều đồng chí tâm sự với chúng tôi là phát khóc lên mà vẫn không được. Những điều đó rất khó để đưa vào báo cáo, nhưng cuối cùng không thành công vẫn phải ghi vào đấy là chưa thành công trong vấn đề sắp xếp được xã. Tuy nhiên, cán bộ của chúng ta, các anh, các chị ý rất nhiệt tình, trách nhiệm.

Các đại biểu cũng đề nghị, khi giám sát tại địa phương, các đoàn giám sát nên dành thời gian thỏa đáng đi kiểm tra thực tế, làm việc với cơ sở để có nhiều thông tin, đồng thời tránh tập trung làm việc tại một đơn vị được giám sát để đảm bảo hiệu quả./.

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam