Đề án thí điểm liên thông dữ liệu cấp giấy chứng sinh, giấy báo tử

Sáng 6/4, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo Góp ý hoàn thiện Đề án “Thí điểm liên thông dữ liệu cấp Giấy chứng sinh, Giấy báo tử, nguyên nhân tử vong để thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử trên môi trường điện tử”.

Đề án nhằm nghiên cứu giải pháp, xây dựng, bổ sung chức năng cho Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp để thực hiện kết nối, liên thông, khai thác dữ liệu cấp Giấy chứng sinh, Giấy báo tử, nguyên nhân tử vong từ phần mềm Quản lý bệnh viện (HIS) của cơ sở khám, chữa bệnh hoặc Cơ sở dữ liệu chứng sinh, báo tử/Phần mềm thống kê y tế của Bộ Y tế hoặc Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Đề án hướng tới 100% các trường hợp người dân thực hiện đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử tại cơ quan đăng ký hộ tịch không phải khai báo lại những thông tin về Giấy chứng sinh, Giấy báo tử đã có trên phần mềm Quản lý bệnh viện hoặc Cơ sở dữ liệu chứng sinh, báo tử của Bộ Y tế hoặc Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Đề án đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, tạo điều kiện thuận lợi, giảm thiểu tối đa chi phí cho cá nhân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính.

Đề án dự kiến được triển khai thí điểm tại một số cơ sở khám, chữa bệnh và cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn một số tỉnh, thành phố được lựa chọn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Hoàng Hương - Tùng Dương