Đề án truyền thông về hoạt động Quốc hội khoá XV: Tăng cường tương tác 2 chiều giữa Quốc hội với cử tri

Chiều 14/10, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban chỉ đạo, đã chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo Đề án nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về hoạt động của Quốc hội khoá XV. Cùng dự có ông Bùi Văn Cường, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó trưởng ban thường trực; Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng ban.

Việc xây dựng đề án là cần thiết, với mục tiêu đưa công tác truyền thông về hoạt động của Quốc hội được thực hiện theo hướng chuyên nghiệp, thống nhất, phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương. Qua đó lan toả mạnh mẽ hơn nữa vị trí, vai trò của Quốc hội trong việc thực hiện chức năng lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Xây dựng hình ảnh của một Quốc hội năng động, sáng tạo, công khai, minh bạch, đồng hành cùng Chính phủ; tạo đồng thuận xã hội đối với các quyết sách của Quốc hội; tăng cường tương tác giữa Quốc hội, đại biểu Quốc hội với cử tri, Nhân dân; đồng thời cũng là biện pháp để cử tri, nhân dân giám sát lại hoạt động của Quốc hội; góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Góp ý vào Đề án, một số ý kiến đề nghị cần nghiên cứu mối quan tâm của khán giả về nhu cầu thông tin trên các nền tảng khác nhau, qua đó phân phối một cách phù hợp các nội dung về hoạt động Quốc hội trên những nền tảng đó. Cần có đội ngũ chuyên biệt, chuyên nghiệp thực hiện công tác truyền thông về hoạt động của Quốc hội. Xây dựng cơ chế cung cấp, kết nối thông tin kịp thời; có cơ chế tài chính phù hợp nhằm hỗ trợ, khích lệ các cơ quan báo chí trong thông tin, tuyên truyền.

Vũ Hiếu