Để chèo tiếp tục lan tỏa trong đời sống đương đại

Chèo là một trong những loại hình đặc sắc của sân khấu truyền thống Việt Nam, cần được tôn vinh không chỉ như hiện vật tĩnh mà còn cần được bảo tồn, phát triển song song với sự phát triển của xã hội. Theo dòng chảy văn hóa và du nhập các loại hình nghệ thuật mới hiện đại như hiện nay, việc gìn giữ, đồng thời phát triển chèo gặp không ít khó khăn và trở ngại.

Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi trò chuyện với NSND Thanh Ngoan để lắng nghe câu chuyện Sức sống của Chèo trong đời sống hiện đại!