Để cơ chế đột phá, cần phân quyền mạnh hơn cho thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 8/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Hải, Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền mạnh mẽ để phát huy tinh thần năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới là ý kiến của nhiều đại biểu trong phiên thảo luận về dự thảo Nghị quyết này.

Đại biểu Nguyễn Phương Thủy, đoàn Hà Nội cho rằng, Dự thảo nghị quyết có đề xuất thí điểm một số chính sách như quản lý liên thông đối với cán bộ, công chức xã, thị trấn hay bổ sung một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND, HĐND Thành phố và UBND thành phố Thủ Đức...Những nội dung này còn lẻ tẻ, quá cụ thể. Trong khi các nội dung về phân quyền lại chưa thật rõ ràng.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!