Để mỗi tổ chức, người dân và doanh nghiệp nắm vững pháp luật

Sau khi được kiện toàn bộ máy vào tháng 6/2021, chiều 10/02, Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương đã họp phiên đầu tiên nhằm xem xét, đánh giá tình hình phổ biến, giáo dục pháp luật thời gian qua. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương chủ trì phiên họp.

Kể từ năm 2013 đến nay, Hội đồng đã tham mưu, tư vấn cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ  ban hành 09 văn bản quy phạm pháp luật về công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Nội dung phổ biến giáo dục pháp luật trọng tâm hằng năm tập trung vào các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành, các quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Một trong những kết quả nổi bật trong năm vừa qua là công tác tuyên truyền về bầu cử Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được quan tâm, chú trọng, góp phần vào thành công cuộc bầu cử với tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất từ trước tới nay.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Hội đồng nhấn mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế được xác định là khâu đột phá trọng tâm ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ Đại hội XIII và cho cả giai đoạn 10 năm 2021 - 2030, trong đó công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đóng vai trò quan trọng, góp phần vào sự thành-bại khi xây dựng thể chế. 

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cho rằng, xây dựng luật đã khó nhưng để luật đi vào cuộc sống thì mỗi tổ chức, người dân và doanh nghiệp cần phải nắm vững pháp luật. Chủ tịch Hội đồng cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như công tác phối hợp giữa các thành viên trong Hội đồng chưa chặt chẽ. 

Với số lượng thành viên đông đảo, bao gồm đại diện của tất cả các bộ, ngành, tổ chức cũng như một số ban của Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh yêu cầu mỗi thành viên phát huy tối đa vai trò để phổ biến không chỉ pháp luật nói chung mà còn là từng bộ luật do chính cơ quan mình tham gia xây dựng. Phó Thủ tướng Thường trực cũng yêu cầu, phải cá thể hoá nhiệm vụ giáo dục pháp luật thời gian tới, công việc phải được xem xét giao cho bộ nào, thành viên nào phổ biến để đạt kết quả tốt nhất.
 

Diệu Linh