Đề nghị bổ sung biển số xe vào danh mục tài sản đấu giá

Tại phiên thảo luận chiều 21/5, các đại biểu đề nghị bổ sung biển số xe vào danh mục tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật khi cho ý kiến về dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

Theo Nghị quyết số 73/2022 của Quốc hội khóa 15, việc đấu giá biển số xe ô tô được thực hiện thí điểm trong 3 năm. Với quan điểm những biển số xe đưa ra đấu giá chính là một dạng tài sản, việc "bán" đấu giá phải theo trình tự, thủ tục của pháp luật về đấu giá nên các đại biểu đề nghị bổ sung biển số xe vào danh mục tài sản đấu giá trong dự thảo luật.

Theo báo cáo tiếp thu, giải trình của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, việc đấu giá biển số xe được thực hiện theo quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, để đảm bảo thống nhất với dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Hằng Nga