Đề nghị cung cấp danh sách nhân viên y tế không cho con tiêm vaccine Covid-19: Đúng hay sai?

Liên quan đến việc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp thông tin cụ thể của các học sinh và phụ huynh là nhân viên y tế không đồng thuận cho con mình tiêm vaccine phòng Covid-19. Luật sư Nguyễn Hồng Bách, Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Hà Nam, Giám đốc công ty Luật Hợp danh Hồng Bách và Cộng sự đã có bình luận về nội dung này.

Luật sư Nguyễn Hồng Bách, khẳng định việc tiêm vắc xin phòng Covid - 19 là việc làm cần thiết, cần khuyến khích, tuy nhiên không có văn bản pháp luật nào quy định bắt buộc tiêm vắc xin đối với trẻ em; nội dung văn bản của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh nêu trên là không phù hợp với quy định của pháp luật. 

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình!

Thế Anh