Đề nghị dừng đổi tên các trung tâm đào tạo lái xe ô tô

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp vừa có công văn gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) các tỉnh thành về dừng thực hiện công văn 3033 liên quan đến việc đổi tên trung tâm đào tạo lái xe.

Cụ thể, Công văn 3033 yêu cầu các "trung tâm đào tạo lái xe" đổi thành các "trung tâm giáo dục nghề nghiệp". Tuy nhiên, kết quả kiểm tra của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật khẳng định "không có cơ sở pháp lý" để yêu cầu các trung tâm dạy nghề và các cơ sở đào tạo lái xe ô tô phải đổi tên có cụm từ "giáo dục nghề nghiệp".

Việc yêu cầu tất cả trung tâm dạy nghề đã được thành lập và hoạt động hợp pháp phải đổi tên có thể dẫn đến những thủ tục phiền hà, phát sinh nhiều chi phí xã hội cũng như ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

Để đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, ban hành văn bản, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, kiến nghị Bộ LĐ-TB&XH khẩn trương xử lý, khắc phục hậu quả các nội dung trái pháp luật gây ra.

Thực hiện : Việt Bắc