Đề nghị giao Bộ Công an thường trực giúp việc cho Hội đồng quốc gia về Tư pháp người chưa thành niên

Xuất phát từ đặc điểm của Người chưa thành niên là người chưa trưởng thành về mọi mặt, nhiều em chưa thể tự bảo vệ một cách tốt nhất trước các nguy cơ vi phạm và tội phạm, các đại biểu tán thành cao với dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên. Tuy nhiên, có ý kiến đại biểu đề nghị giao Bộ Công an là cơ quan thường trực giúp việc cho Hội đồng quốc gia về tư pháp người chưa thành niên.

Lý giải vấn đề này, các đại biểu cho rằng theo Luật Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về trẻ em - là người dưới 16 tuổi.  Trong khi đó, quy định tại Điều 4 dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên giải thích từ ngữ thì có cả đối tượng người chưa thành niên là người từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, đối tượng này  không thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bên cạnh đó, đại biểu đề nghị cần cân nhắc không quyết định tách vụ án hình sự vì sẽ phát sinh nhiều vụ án, thêm nhiều thủ tục tố tụng không cần thiết, giữ nguyên như Bộ luật Tố tụng hình sự hiện hành.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam