Đề nghị không quy định phương pháp thặng dư trong định giá đất

Sáng 15/1, Kỳ họp bất thường lần thứ 5 cho ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đây là lần thứ 4 Quốc hội cho ý kiến về dự án luật này. Góp ý về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân - đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương cho rằng cần bỏ quy định phương pháp thặng dư trong định giá đất. Đại biểu cho rằng việc xác định giá trị lúc nào cũng tăng dần là không hợp lý, do giá trị thửa đất có thể đi xuống khi nền kinh tế suy thoái, gặp nhiều bất lợi. Phương pháp thặng dư không đo lường chính xác được yếu tố rủi ro, tác động bất lợi đến nền kinh tế.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình!

Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số